Žádosti o potvrzení nebo změnu závazných stanovisek - rozklad Děti Země - Klub za udržitelnou doprav