Statistiky

Statistiky
Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU
Přepravní proudy věcí
Přeprava věcí na území ČR
Archiv statistik
Statistika I. pol/2016 (k 1.7.2016)
Statistika II. pol/2016 (k 1.1.2017)
Přeprava věcí na území ČR
Číselníky používané ve výkazech v resortu MD
Souhrnný přehled o přepravě cestujících a věcí po železnici 2016

Celkem dokumentů:728