Statistiky

Statistiky
Přeprava věcí na území ČR
Číselníky používané ve výkazech v resortu MD
Souhrnný přehled o přepravě cestujících a věcí po železnici 2016
Souhrnný přehled o autobusové dopravě 2016
Souhrnný přehled o silniční nákladní dopravě 2016
Souhrnný přehled o MHD 2016
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2016
Souhrnný přehled o obchodní letecké přepravě cestujících, nákladu a pošty za rok 2016
Výkony letišť ČR za rok 2016
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016 - 1. pololetí

Celkem dokumentů:733