Statistiky

Statistiky
Kodex evropské statistiky
Kodex evropské statistiky
STK
Souhrnné počty prohlídek provedených po jednotlivých STK
Ekonomické ukazatele v autobusové dopravě
Ekonomické ukazatele dopravců v silniční linkové dopravě
Ekonomické ukazatele vztažené na 1 km
Dopravní a přepravní výkony
Stáří a použití autobusů

Celkem dokumentů:728