Statistiky

Statistiky
Legislativa ES v oblasti dopravní statistiky
Legislativa ES v oblasti dopravní statistiky
Kodex evropské statistiky
Kodex evropské statistiky
STK
Ekonomické ukazatele v autobusové dopravě
Ekonomické ukazatele dopravců v silniční linkové dopravě
Ekonomické ukazatele vztažené na 1 km
Stáří a použití autobusů
Dopravní a přepravní výkony

Celkem dokumentů:728