Statistiky

Statistiky
Přepravní proudy věcí v dovozu do ČR podle jednotlivých druhů dopravy, 24 skupin komodit věcí (NST/R 24) a zemí nakládky za rok 2000
Přepravní proudy věcí v dovozu do ČR podle jednotlivých druhů dopravy, 10 skupin komodit věcí (NST/R 10) a zemí nakládky za rok 2000
Legislativa ES v oblasti dopravní statistiky
Legislativa ES v oblasti dopravní statistiky
Kodex evropské statistiky
Kodex evropské statistiky
STK
Ekonomické ukazatele v autobusové dopravě
Ekonomické ukazatele dopravců v silniční linkové dopravě
Ekonomické ukazatele vztažené na 1 km
Dopravní a přepravní výkony
Stáří a použití autobusů

Celkem dokumentů:731