Dokumenty

Zrušit filtry

Přepravní a tarifní věstník 24/2023

Přepravní a tarifní věstník 23/2023

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2024

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši: ...

Plán zavádění moderního evropského zabezpečení železničních tratí

V září 2021 Vláda schválila Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS, který navrhuje postupné zavedení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS na 4 800 km železničních tratí do roku 2030 a na celou železniční síť do roku 2040. Má zvýšit úroveň bezpečnosti a umožnit lepší využití kapacity...

Přepravní a tarifní věstník 22/2023

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

Podklady k zajištění souhlasu vlády ČR s dalším způsobem zajištění výstavby, provozu a údržby dálnice D35 (PPP vs. klasický model) v návaznosti na vyhodnocení dosavadního stavu projektu PPP D4.

Věstník dopravy 11/2023

Přepravní a tarifní věstník 21/2023

Celkem dokumentů:1378