Program - Podpora rozvoje železničních vleček

Program - Podpora rozvoje železničních vleček
31.10.2023 14:21:03Drážní doprava
Program - Podpora rozvoje železničních vleček

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu rozvoje železničních vleček v OPD3

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na rozvoj železničních vleček. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 31. 01. 2024.
 
V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 300 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.
 
Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:
  • Železniční vlečky – výstavba, modernizace, rekonstrukce a obnova
  • Zařízení přímo související s železniční vlečkou, včetně místa vykládky
 
Výzva byla pro žadatele zpřístupněna 10. 11. 2023. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy. (https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-17)
  
Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde:
https://opd3.opd.cz/stranka/zakladni-informace
 
V návaznosti na vyhlášení výzvy č. 17 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Rozvoj železničních vleček“ proběhl 15. listopadu přímo v budově Ministerstva dopravy a současně on-line prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.  Hlavním cílem semináře bylo informovat potencionální žadatele o požadavcích na zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (CBA). 

Doplňující podklady:
Nejčastější dotazy (FAQ) v souvislosti s výzvou č. 17 OPD pro předkládání projektů v rámci opatření 03 – Rozvoj železničních vleček (aktualizace ze dne 24.11.2023).
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků