Seznam právnických osob

Seznam právnických osob
Seznamy úřadů a právnických osob

Seznam právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy podle zákona o dráhách

Pověření právnických osob k provádění zkoušek drážních vozidel na dráze jiné než dráha celostátní a dráha regionální pro:
a) schválení typu drážního vozidla podle § 43c odst. 5 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. ve znění zákona č. 426/2021 Sb.
b)  vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla podle § 43c odst. 7 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. ve znění zákona č. 426/2021 Sb.
c)  schválení  změny konstrukce drážního vozidla podle § 43d odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. ve znění zákona č. 426/2021 Sb.

Podmínky
pro vydání pověření - viz příloha.

Seznam pověřených právnických osob (k 1. 3. 2024)
Pozn. Platí od 01. 02. 2022.


Pověření právnických osob ke zkouškám drážních vozidel, která netvoří subsystém evropského železničního systému,  podle § 43 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: Zrušeno zákonem č. 426/2021 Sb, s platností od 01. 02. 2022. 

Pověření právnických osob k provádění zkoušek emisních vlastností spalovacích hnacích motorů drážních vozidel podle § 43a odst. 4 zákona o dráhách.

Pozn.: Zrušeno zákonem č. 426/2021 Sb, s platností od 01. 02. 2022. 

Pověření právnických osob k provádění zkušebního provozu drážního vozidla, podle § 43b odst. 4 zákona o dráhách.

Pozn.: Zrušeno zákonem č. 426/2021 Sb, s platností od 01. 02. 2022.


Pověření právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel
(dále jen TBZ),  podle § 60 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro vydání pověření je v příloze.

Seznam pověřených právnických osob k provádění TBZ (k 1. 3. 2024)

 

Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám určených technických zařízení (dále jen UTZ), která nejsou stanoveným výrobkem, podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách.
Podmínky pro vydání pověření je v příloze.

Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ plynových (k 1. 3. 2024)

Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ elektrických (k 4. 3. 2024)

Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám  UTZ, která nejsou stanovenými výrobky, po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace, podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ dopravních, zdvihacích a tlakových, která nejsou stanovenými výrobky,  podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách

Podmínky pro vydání pověření - viz příloha.
Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ po zásahu do zařízení (k 1. 3. 2024)

 

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků