CEF2 – výzva 2022

CEF2 – výzva 2022
VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Tisková zpráva CINEA
Seznam podpořených projektů

Vyhlášení výzvy: 13. září 2022
Ukončení příjmu projektových žádostí: 18. ledna 2023, 17:00
Obálky CEF: obecná, kohezní (národní)

Témata: Výzva je vypsána na většinu podporovaných témat (některé typy projektů lze ale financovat jen z některých obálek). Technicky se v systému „Funding & Tenders Portal“ jedná o 43 samostatných dílčích výzev podle zaměření projektů.
Infrastruktura pro alternativní paliva je podporována v rámci zvláštní průběžné výzvy - tzv. Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) - s možností podání projektové žádosti každých 5 měsíců.

Alokace: 5,12 mld. EUR
  • kohezní obálka                 2 650 mil. EUR
  • obecná obálka                  2 470 mil. EUR
Rozdělení mezi jednotlivá témata uvedené na stránkách CINEA je indikativní.

Míra spolufinancování:
Základní míry spolufinancování jsou:
  • kohezní obálka 85 %
  • obecná obálka 50 % (studie) / 30 % (práce)
  • vojenská mobilita 50 %
Pro vybraná témata jsou ve výzvách uvedeny možná navýšení. V kohezní obálce může MD rozhodnout o snížení míry spolufinancování na vybrané aktivity (viz Souhlas ministerstva dopravy níže).
Vybrané aktivity (ETCS, snižování hluku, infrastruktura alternativních paliv) jsou financované prostřednictvím tzv. jednotkových příspěvků – pevné výše dotace stanovené na jednotku výstupu projektu. Jednotkové příspěvky jsou stanovené rozhodnutím Komise stanovujícím výši jednotkových příspěvků.

Založení projektové žádosti a informační zdroje:
Projektovou žádost je nutné zpracovat prostřednictvím informačního systému „Funding & Tenders Portal“. Pro každou výzvu je v systému uveden v části „Start submission“ odkaz pro založení projektové žádosti a v části „Topic conditions and documents“ jsou uvedeny všechny potřebné informační zdroje a také formuláře žádosti (POZOR! Při přípravě žádosti je potřeba využívat formuláře uložené v systému „Funding & Tenders Portal“).   

Užitečné odkazy: Potřebná stanoviska veřejné správy:
Ke každé projektové žádosti je potřeba přiložit souhlas členského státu (Letter of Support), který vydává ministerstvo dopravy a složku k životnímu prostředí (Environmental Compliance File), ke které může být nutné přiložit stanoviska ministerstev životního prostředí a zemědělství. Více informací zde. 
 

Poslední aktualizace: