Kombinovaná doprava - programy podpory

Kombinovaná doprava - programy podpory
31.01.2019 15:23:02Kombinovaná doprava

Kombinovaná doprava - programy podpory

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD
Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 7. 8. 2019 a od 14. 8. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 23. 10. 2019.


terminal.jpg


Program podpory pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

 
Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo  27. 9. 2019 výzvu číslo 74 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 % ze způsobilých výdajů projektu.
 
Potenciálními příjemci podpory budou vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 11. 10. 2019 a od 25. 10. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je 10. 1. 2020.
 
Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku - nových přepravních jednotek schválených pro kontinentální kombinovanou dopravu, a to:
 
  1. intermodálních návěsů;
  2. výměnných nástaveb;
  3. vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
  4. speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).
Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.opd.cz/ v sekci výzev. Přímý odkaz na dokumentaci výzvy: www.opd.cz/stranka/vyzva-74/

Zpět na výpis článků