Schengen

Schengen
Právní předpisy

Přistoupením České republiky do Evropské unie byla oblast letecké infrastruktury zásadním způsobem dotčena. Podpisem dohody o přistoupení se Česká republika mimo jiné zavázala, že zajistí volný pohyb osob uvnitř zemí schengenského prostoru a že bude provádět důkladné kontroly osob z třetích zemí do tohoto prostoru vstupujících a všech osob z tohoto prostoru vystupujících. Tyto závazky, které jsou detailně stanoveny v příslušných právních předpisech (tzv. schengenské acquis), musela Česká republika bezezbytku splnit.

První fázi požadavků schengenského acquis musela Česká republika splnit ke dni vstupu do Evropské unie, tedy k 1. 5. 2004. Při její plnění musely být na všech mezinárodních letištích mimo jiné vyčleněny pasové filtry pouze pro občany zemí Evropské unie.

Daleko větší požadavky na letištní infrastrukturu však kladla druhá fáze schengenského acquis, která byla splněna ke dni zrušení kontrol na hranicích se státy v schengenském prostoru. Na základě těchto požadavků musel být oddělen tok cestujících do destinací v schengenském prostoru od toku cestujících do destinací v neschengenském prostoru, a to jak na příletu, tak na odletu. Z důvodu naplnění těchto požadavků, a také pro zvýšení kapacity odbavených cestujících, se provozovatelé pěti největších letišť v České republice rozhodli k fyzickému oddělení těchto cestujících prostřednictvím výstavby nových letištních terminálů a rekonstrukcí terminálů stávajících. Těmito letišti byly Praha/Ruzyně, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice. Financování této investiční činnosti bylo plně v kompetenci provozovatelů letišť.

Dne 21. 12. 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru a plně se zapojila do schengenské spolupráce. Kontroly na mezinárodních letištích u letů v rámci rozšířeného Schengenu pak byly zrušeny 30. 3. 2008.

Civilní mezinárodní letiště s hraničními přechody jsou: Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Mnichovo Hradiště, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Praha/Ruzyně (veřejná) a Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Kunovice, Letňany, Liberec, Plzeň/Líně, Praha/Vodochody, Přerov, Roudnice nad Labem a Vysoké Mýto (neveřejná).Stáhněte si:
Zpět na výpis článků