Schengen

Schengen
Právní předpisy

Přistoupením České republiky do Evropské unie byla oblast letecké infrastruktury zásadním způsobem dotčena. Podpisem dohody o přistoupení se Česká republika mimo jiné zavázala, že zajistí volný pohyb osob uvnitř zemí schengenského prostoru a že bude provádět důkladné kontroly osob z třetích zemí do tohoto prostoru vstupujících a všech osob z tohoto prostoru vystupujících. Tyto závazky, známé jako schengenské acquis, se skládají ze dvou kategorii a jejich ustanovení musí Česká republika bezezbytku naplnit.

Schengenské acquis první kategorie musela Česká republika splnit ke dni vstupu do Evropské unie, tedy k 1.5.2005. Při jeho plnění musely být na všech mezinárodních letištích mimo jiné vyčleněny pasové filtry pouze pro občany zemí Evropské unie.

Daleko větší požadavky na letištní infrastrukturu klade schengenské acquis druhé kategorie, které musí být splněno ke dni zrušení kontrol na hranicích se státy v schengenském prostoru. Zde již musí dojít k oddělení cestujících do schengenských destinací od cestujících do neschengenských destinací. A to jak na příletu, tak i na odletu. Z důvodu naplnění tohoto požadavku, a také pro zvýšení kapacity odbavených cestujících, se provozovatelé pěti největších letišť v České republice rozhodli k fyzickému oddělení těchto cestujících, což je realizováno výstavbou nových letištních terminálů a k  rekonstrukci terminálů stávajících. Těmito letišti jsou Praha – Ruzyně, Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice. Vzhledem k tomu, že financování této investiční činnosti je plně v kompetenci provozovatelů letišť (tyto investice nejsou zahrnuty ve výdajových kapitolách státního rozpočtu) je i jejich realizace rozdílná.

Zatím co letiště Praha – Ruzyně, jakožto největší mezinárodní letiště v České republice, otevřelo nový terminál již na začátku roku 2006, letiště Brno – Tuřany provozuje nový terminál od poloviny září roku 2006 a letiště Ostrava – Mošnov zahájilo provoz v březnu 2008. Letiště Karlovy Vary dokončilo rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy a světelného systému. Zároveň byly provedeny stavební úpravy starého – stávajícího terminálu a výstavba nového, který přímo navazuje na stávající, byla dokončena na jaře 2009.  Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články