Rozpočet MD za rok 2010

Rozpočet MD za rok 2010
13.04.2009 14:04:52Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjejí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Mezi hlavní výdajové priority schváleného rozpočtu kapitoly MD pro rok 2010 byly zařazeny:

Výdaje na financování společných programů EU a ČR;

  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
  • Doprovodný sociální program;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na výzkum a vývoj;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2010 je dán souhrnnými ukazateli:

  • Příjmy celkem 39 046 156 tis. Kč
  • Výdaje celkem 71 037 878 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 20 699 415 tis. Kč

kapitálové výdaje 50 338 463 tis. Kč

 


Plné znění schváleného rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2010 - viz přílohaStáhněte si:
Zpět na výpis článků