Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021

Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021
30.06.2021 14:42:13Krizové řízení MD

Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021
Za účelem zvýšení připravenosti resortu dopravy na krizové situace organizuje Ministerstvo dopravy ve Výcvikovém středisku v Kojetíně tréninkové a vzdělávací aktivity v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad se svými partnery.

V roce 2020 musely být kurzy na základě vzniklé pandemické situace v České republice zrušeny. Pro letošní rok jsou zařazeny na program výcvikového střediska tzv. udržovací kurzy v omezeném počtu účastníků pro lektory kurzů a příslušníky Armády ČR.

V červnu letošního roku proběhly kurzy stavby mostních provizorií, kterých se pravidelně účastní i studenti ženijních specializací Univerzity obrany. Jednalo se o stavbu pilíře železničních mostů PIŽMO, montovaný most silniční MMS a modulární lávku ML 18. Pro každý tento kurz byl vyhrazen jeden výcvikový týden.

V prvním týdnu měsíce září se konal kurz stavby modulární lávky ML 36, na který navazoval kurz stavby Těžké mostové soupravy. Kurz TMS byl jako jediný plánován ve dvoutýdenním turnusu.

Kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení praktických dovedností při stavbě silničních a železničních mostních provizorií, která se často využívají jako náhrada zničeným stálých mostů při odstraňování následků živelních pohrom. Studenti během výcviku v kurzu získají neocenitelné zkušenosti pro svou budoucí praxi u ženijního vojska. Absolventi kurzů rovněž získají oprávnění k práci s mostními provizorii, se kterými pracovali v kurzu.

Organizátorem kurzů je Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dlouhodobě zabezpečuje výcvik osob určených pro stavbu mostních provizorií. 


Zpět na výpis článků