Ministerstvo dopravy realizovalo v Kojetíně výcvik pro německé mostní specialisty

Ministerstvo dopravy realizovalo v Kojetíně výcvik pro německé mostní specialisty
05.09.2022 7:25:28Krizové řízení MD
Ministerstvo dopravy realizovalo v Kojetíně výcvik pro německé mostní specialisty
Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy, ve spolupráci se Střediskem mostních provizorií Ředitelství silnic a dálnic ČR, se specialisty ženijního vojska Armády České republiky a Univerzity obrany Brno, organizovalo od 29. srpna do 2. září 2022 ve výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti krizové připravenosti na řešení krizových situací výcvik německých mostních specialistů vyslaných Spolkovou agenturou pro technickou pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW).

Agentura THW plní v Německu mj. i úkoly v oblasti infrastrukturální se zaměřením na stavbu provizorních mostů.

Předmětem výcviku byly materiály a stavba provizorního mostu typu Těžká mostová souprava (TMS) a Mostová souprava (MS).

Provizorní mosty jsou v České republice běžně používány na silniční dopravní infrastruktuře při provozních opravách stávajících či výstavbě nových stálých mostních objektů a rovněž jsou systémově předurčeny pro řešení rychlé dočasné obnovy mostních objektů poškozených povodněmi, případně jinou krizovou situací.
Zástupci německé agentury THW byly v Kojetíně formou týdenního intenzivního kurzu seznámeni formou prezentací se systémem využití provizorních mostů v České republice, se složením a  technickými parametry jednotlivých součástí provizorních mostů a to včetně technologických postupů pro jejich stavbu. Na teoretickou část navazovala část praktická, během které byla pod vedením českých lektorů zástupci THW proveden výcvik stavby provizorního mostu TMS a MS.


Zpět na výpis článků