Informace o přepravě nebezpečného zboží po moři

Informace o přepravě nebezpečného zboží po moři
04.04.2020 10:33:42Námořní úřad ČR

České znění Mezinárodního předpisu pro přepravu nebezpečného zboží po moři IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), verze 2018

- 01_Úvodní stránka
- 02_Předmluva, Obsah
- 03_Úvod
- 04_Část 1
- 05_Kapitola 2.0
- 06_Kapitola 2.1
- 07_Kapitola 2.2 a 2.4
- 08_Kapitola 2.5
- 09_Kapitola 2.6
- 10_Kapitola 2.7
- 11_Kapitola 2.8
- 12_Kapitola 2.9
- 13_Kapitola 2.10
- 14_Díl 2, Úvodní stránka
- 15_Kapitola 3.1
- 16_Skupiny oddělování
- 17_Kapitola 3.2
- 18_Tabulka 3.2
- 19_Kapitola 3.3
- 20_Kapitola 3.4
- 21_Kapitola 3.5
- 22_Doplněk A
- 23_Doplněk B
- 24_Index
- 25_Index tabulka
- 26_Kapitola 4.1 až P500
- 27_P501 až P911
- 28_Pododdíl 4.1.4.2
- 29_Pododdíl 4.1.4.3
- 30_Oddíl 4.1.5 až Oddíl 4.1.9
- 31_Kapitola 4.2
- 32_Kapitola 4.3
- 33_Část 5a
- 34_Část 6
- 35_Část 7


 

Zpět na výpis článků