Kontakty a návštěvní hodiny

Kontakty a návštěvní hodiny
11.04.2018 13:04:41Námořní úřad ČR

Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti námořní plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním.
Vykonává funkci námořního úřadu ČR. V rámci této funkce vede rejstřík námořních plavidel a námořních jachet.
Organizuje a provádí zkoušky jachtařů a posádek námořních lodí a vystavuje příslušná osvědčení.
Zajišťuje mezinárodní vztahy v námořní plavbě a zastupuje ČR v Mezinárodní námořní organizaci (IMO).


Kontakty
Kontakty na Námořní úřad

MINISTERSTVO DOPRAVY
Námořní úřad
P.O.BOX 9
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1


Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., vedoucí námořního úřadu České republiky a oddělení vodní dopravy
tel.  225 131 343
fax  225 131 110
evzen.vydra@mdcr.cz


Kpt. Ing. Ctirad PACÁK, záležitosti IMO, STCW
tel. 225 131 085
fax 225 131 110
ctirad.pacak@mdcr.cz


Tereza OPOČENSKÁ, námořní rejstřík
tel. 225 131 345
fax 225 131 110
tereza.opocenska@mdcr.cz


Markéta Stránská, kvalifikace námořníků a jachtařů,verifikace průkazů způsobilosti námořníků
tel. 225 131 225
fax 225 131 110
marketa.stranska@mdcr.cz


Vydávání a ověřování průkazů radiotelefonistů a průkazů GMDSS


Český telekomunikační úřad,
P.O.Box 02
225 02 Praha 025

Ing. Pavel Ellinger
tel. +420 224 004 660
fax  +420 224 004 824
ellingerp@ctu.cz

 Zpět na výpis článků