Námořní legislativa v ČR

Námořní legislativa v ČR
Námořní legislativa

     • V částce 135 Sbírky zákonů, ročník 2020  byl  dne 11. srpna 2020 vyhlášen Zákon č. 339/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů         

•   V částce 48 Sbírky zákonů, ročník 2022, rozeslané dne 26. dubna 2022, byly vyhlášeny:
•  Vyhláška č. 94/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

•  Vyhláška č. 95/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

 

 



Zpět na výpis článků