Jachtaři

Jachtaři
5. 4. 2019 14:45:31Velitelé námořních jachet (průkazy způsobilosti)

Odbor drážní a vodní dopravy infomuje, že novela vyhlášky č. 315/2000 Sb. O technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty vyjde 4.6.2013 ve sbírce zákonů částka 63 pod číslem 135/2013 s účiností od 15.6.2013. Příslušný výtisk  otevřete zde

Odbor drážní a vodní dopravy upozorňuje vlastníky námořních jachet na povinnost roční platby podle nařízení vlády č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyZde otevřete plné znění dokumentu.

 

Informace o termínech a místech konání zkoušek velitelů jachet

Pro lepší informovanost zájemců bude zde Námořní úřad zveřejňovat informace o místě a času plánovaných zkoušek velitelů jachet.
 

Datum, Hodina, Organizátor, Místo konání

DATUM
HODINA
MÍSTO KONÁNÍ
TELEFON
09.11.2019
10:00
Yacht Service
budova ÚAMK
Na Strži 9/1837 140 00 Praha 4
608 818 209
12.11.2019
10:00
YachtNet, s.r.o.
Kongresové centrum Nemocnice na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 00  Praha 5 - Motol
603 419 645
19.11.2019
10:00
AZ Yacht.cz
Yacht Club Císařská louka
Císařská louka 599, 150 00  Praha 5
723 095 704
22.11.2019
10:00

SeaWolf, s.r.o.
budova Azimut Marina Praha/Dock
Voctářova 2436/3b, 180 00  Praha 8
608 818 209
26.11.2019
09:00
Piňos Yacht, s.r.o.,
budova ČSVTS
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
602 254 932
28.11.2019
09:00
LZ Yacht, s.r.o.
TJ Lodní sporty Brno
Rakovecká 30, 635 00 Brno
608 602 620
29.11.2019
10:00
Vela Yachting, s.r.o.
Centrum opravdového Jachtingu
Palachova 457/29, 290 01  Poděbrady
 
723 095 704
03.12.2019
13:00
Avar-Yacht, s.r.o.
Za řekou 815, 664 71  Veverská Bítýška
606 469 111
05.12.2019
12:00
Levanter s.r.o.
budova Hertin
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava
603 431 960
10.12.2019
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
12.12.2019
09:00
Yachting Centre Clipper
budova Radnice
Velké náměstí 166/1, 500 03 Hradec Králové
495 539 278
TERMÍN PŘELOŽEN NA JARO, KONTAKTUJTE PROSÍM ING. JIŘÍHO STRÁNSKÉHO (495539278)
14.12.2019
10:00
Yacht Service
budova ÚAMK
Na Strži 9/1837 140 00 Praha 4
608 818 209
20.12.2019
10:00
SeaWolf, s.r.o.
budova Azimut Marina Praha/Dock
Voctářova 2436/3b, 180 00  Praha 8
730  513 113
21.01.2020
14:30
Piňos Yacht, s.r.o.
budova ČSVTS
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
602 254 932
23.01.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
30.01.2020
11:00
Avar-Yacht, s.r.o.
Za řekou 815, 664 71  Veverská Bítýška
606 469 111
07.02.2020
11:00
Ing. Pavel Burkert
Námořní a říční škola
733 465 350
13.02.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
05.03.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
19.03.2020
09:00
LZ Yacht, s.r.o.
TJ Lodní sporty Brno
Rakovecká 30, 635 00 Brno
608 602 620
02.04.2020
11:00

KWS sports CZ, s.r.o.
Lidická 1277/252, 370 07  České Budějovice
733 547 260
09.04.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
07.05.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421
04.06.2020
11:00
Avar-Yacht, s.r.o.
Za řekou 815, 664 71  Veverská Bítýška
606 469 111
11.06.2020
09:00
Yachting.com
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
777 187 421

Námořní průkazy způsobilosti velitelů jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování průkazů způsobilosti:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s vystavováním a prodlužováním platnosti průkazů způsobilosti velitelů jachet jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 09:00 - 17:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování individuálních žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení paní Jaroslavou Toufarovou - telefon: 225 131 225

 

Informace o požadavcích na odbornou přípravu a výcvik, zkouškách a námořních průkazech způsobilosti velitelů jachet:

• Doporučení pro výcvik jachtařů (03/2019)

• Vydání průkazů způsobilosti

• Prodloužení průkazu způsobilosti

• Odkazy na školící střediska (12/2018)

• Zkušební řád zkoušek velitelů jachet (10/2006) 

• Seznam jachetních instruktorů (=zkušebních komisařů praktické zkoušky) (aktualizace 07/2016)

• Seznam zkušebních komisařů (aktualizace 04/2016)

• Seznam posuzujících lékařů (04/2019)

• Přehled správních poplatků za vystavení průkazů způsobilosti velitelů jachet (06/2008)

 

Formuláře k průkazům způsobilosti velitelů jachet ke stažení:

• Složka na doklady k žádosti o průkaz způsobilosti velitele jachty (doc) (03/2008)

• Přihláška ke zkoušce způsobilosti velitele jachty (doc) (10/2010)

• Protokol teoretické zkoušky velitele jachty (doc) (06/2008)

• Protokol ověření praktických znalostí s omezením na motorové jachty (pdf) (07/2018)

• Protokol ověření praktických znalostí bez omezení (pdf) (07/2018)

• Potvrzení praxe na námořní jachtě (doc) (10/2010)

• Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu způsobilosti velitele jachty (pdf) (platná od 01/2019)

 

Registrace námořních jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování registrace plavidel:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s zápisy do Námořního rejstříku jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 09:00 - 17:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení panem Markem Dlouhým - telefon: 225 131 345

 

Zápisy do námořního rejstříku:

• Informace žadatelům o zápis námořní jachty do Námořního rejstříku ČR (01/2011)

• Informace žadatelům o zápis rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet (10/2005)

• Informace o ročních poplatcích za právo plout pod státní vlajkou ČR (10/2006)

• Požadované technické vybavení jachty (10/2005)


• Seznam dokladů potřebných pro zápis námořní jachty do Námořního rejstříku (10/2005)

• Seznam dokladů potřebných pro výmaz námořní/rekreační jachty (10/2005)

 

Formuláře k registraci námořních jachet ke stažení:

• Tabulka odstraňování odpadů z jachet na moři (10/2005)

• Žádost o zápis/výmaz/změnu/ povolení pro námořní jachty (01/2008)

• Žádost o zařazení/výmaz/změnu rekreační do Evidence rekreačních jachet (10/2005)

• Žádost o registraci lodní tísňové bóje EPIRB (pdf) (03/2011)

 

Subjekty poveřené k prohlídkám námořních jachet plujících pod vlajkou České republiky (abecedně):

(Organizations authorized to carry out surveys and inspections of seagoing yachts flying flag of the Czech Republic - in aphabetical order)

1) Československý Lloyd

http://www.cslloyd.cz/

http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/

2) Členové asociace klasifikačních společností IACS

(Clasification Associations, members of IACS)

http://www.iacs.org.uk/

http://www.iacs.org.uk/explained/members.aspx

3) Oldřich Straka - Yachtservice

http://www.yachtservice.cz/

http://www.prohlidkylodi.cz/

4) Polski Rejestr Statków

(Polish Shipping Register)

http://www.prs.pl/

 

Kontroly a vyšetřování nehod námořních jachet:

 Záznam o kontrole námořní jachty (02/2007)

• Poučení o hlášení nehody pro případ výmazu z Námořního rejstříku (05/2010)

• Hlášení o nehodě (01/2017)

Upozornění na správné vyplňování oblastí plavby v dokladech

o plavební praxi ("napluté míle") - 08/2010

Dotazy občanů ČR v zámoří:

Vzhledem k dotazům předaných na MD od českých občanů s dlouhodobými pobyty v zahraničí a zámoří na průkazy způsobilosti použitelné k námořní i vnitrozemské rekreační i komerční plavbě rekreačních plavidel MD informuje, že v duchu mezinárodní úmluvy OSN o mořském právu UNCLOS, ČR plně respektuje zásadu výhradní kompetence úřadů vlajky plavidla ohledně akceptace průkazů způsobilosti vydaných v jiných zemích, než je vlajka plavidla.

Legislativa ČR nestanoví v tomto směru pro české občany žádná zvláštní omezení.

 

***

Questions received from overseas Czech citizens:

Referring questions received from Czech citizens living abroad and overseas on long-term basis on acceptance of Certificates of Competency on recreational crafts used for sea and inland recreational or trade sailing, Transport Ministry of the Czech Republic hereby informs that as per UN International Convention of the Laws of Seas (UNCLOS) the Czech Republic is fully respecting the exclusive right of the vessel´s Flag state to decide on acceptance of Certificates issued by the Countries other than vessel´s Flag Country.

Laws of the Czech Republic does not impose any restriction for Czech citizens on this matter.Zpět na výpis článků