Informace o technickém vybavení pro provoz eTestů

Informace o technickém vybavení pro provoz eTestů
18. 6. 2020 8:00:00Elektronické testy

Ministerstvo dopravy zavedlo s účinností od 1. července 2006 novou podobu zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy prováděnou v informačním systému eTesty. Systém umožňuje provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele k získání a rozšíření řidičského oprávnění (včetně přezkoušení odborné způsobilosti), profesní způsobilosti (průkaz profesní způsobilosti řidičů) a odborné způsobilosti dopravců v souladu s platnou právní úpravou. Rychlost a ostatní výkonnostní parametry činnosti aplikace závisí především na zatížení a kvalitě připojení k internetu. Programové vybavení je určeno a testováno na provoz na počítačích s níže uvedenými parametry.
 
Stanice zkušebního komisaře sloužící zároveň jako lokální server

Doporučená konfigurace HW:
Počítač s architekturou Intel popřípadě AMD
Operační paměť 4 GB RAM
Minimálně 500 MB volného diskového prostoru pro instalaci a provoz
10/100 Mbps síťová karta
Volný vstup USB 2.0 a výše
Jednotka CD/DVD ROM
Grafická karta a monitor s podporovaným rozlišením minimálně 1200x1024
Lokálně nebo po síti dostupná tiskárna
Klávesnice, myš
Připojení k internetu minimálně 256 kb/s
 
Doporučená konfigurace SW:
Windows 10 nebo Windows Server 2012 R2
Ovladač pro tiskárnu
Součástí instalace vlastní aplikace eTesty pak bude instalace následujících komponent
- .NET Framework 2.0 + .NET Framework 4.6.2
- SQL server 2005 Express Edition
- SQL Server 2005 Native Client Package

Stanice pro provádění zkoušek

Doporučená konfigurace HW:
Počítač s architekturou Intel popřípadě AMD
Operační paměť 4 GB RAM
Minimálně 500 MB volného diskového prostoru
10/100 Mbps síťová karta
Volný vstup USB 2.0 a výše
Grafická karta a monitor s podporovaným rozlišením minimálně 1200x1024
Klávesnice, myš
Připojení k internetu minimálně 256 kb/s
 
Doporučená konfigurace SW:
Windows 10 nebo Windows Server 2012 R2
Součástí instalace vlastní aplikace eTesty pak bude instalace následujících komponent
- .NET Framework 2.0 + .NET Framework 4.6.2
- SQL Server 2005 Native Client Package
 
Zkušební komisaři pověření Ministerstvem dopravy prováděním přezkoušení řidičů, kteří budou mít zájem provádět přezkušování řidičů elektronickou podobou testu a kteří budou k provedení elektronické zkoušky technicky vybaveni, mohou požádat ministerstvo o dodání SW pro provedení přezkoušení řidičů.Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat