Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
25. 6. 2018 10:40:52Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Termín a místo konání                                      Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                   přihlášek


 
 17. 10. 2019   Praha                                                                     03. 10. 2019
 21. 11. 2019   Praha                                                                     07. 11. 2019
 19. 12. 2019   Praha                                                                     05. 12. 2019


Upozornění: dle platného zkušebního řádu uchazeči na zkoušku pro prodloužení platnosti nemusí dokládat doklad o absolvování školení.

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 01.09.2019, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek vždy od 10:00 hodin. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a CDV v.v.i.

Oznámení o pověření Centra dopravního výzkumu organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí  silniční dopravou, způsobu a postupu přihlašování ke zkouškám:
 

Ministerstvo dopravy pověřilo organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) příspěvkovou organizaci Centrum dopravního výzkumu.

636 00 Brno
Líšeňská 33a
Centrum dopravního výzkumu
548 423 746, e-mail: stepanka.dolezelova@cdv.cz

 

Ke stažení: Zkušební řád bezpečnostních poradců ADR platný od 01.09.2019

 Zpět na výpis článků