Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele

Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele
28. 4. 2018 18:00:50Pozemní komunikace

Ministerstvo dopravy je příslušné k vydání:
 
a) závazného stanoviska v územním a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazného stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů [podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích]
 
b) povolení/závazného stanoviska pro účely provádění vybraných staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu dálnice (podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
(Povolení podléhá umisťování a provádění stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a provádění terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky. Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu. Žádost musí obsahovat údaj o tom, zda žadatel požaduje povolení nebo závazné stanovisko.)
 
V případě, kdy má Ministerstvo dopravy k jednomu závěru vydat závazné stanovisko z hlediska silničního ochranného pásma dálnice podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a též z hlediska řešení dálnice podle § 40 odst. 2 písm. g) téhož zákona, vydá žadateli koordinované závazné stanovisko.
 
Žádosti o koordinované závazné stanovisko adresujte Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy. Žádosti o povolení podle § 32  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích adresujte Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy.
 

 

 Zpět na výpis článků