Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
Registrace vozidel
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

V roce 2001 přešel registr vozidel z kompetence Policie České republiky do kompetence Ministerstva dopravy České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byly vydány nové druhy technických průkazů a osvědčení o registraci vozidla.

Popis dokumentu 

 • Vzor - Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 445 mm.
 • Technický průkaz (osvědčení část 2) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla.
 • Barvy jsou nevýrazné, pastelové, aby se znesnadnilo padělání dokladů na barevných kopírovacích zařízeních.
 • Převládající barvou je pastelová oranžová.
 • Tento moderní typ osvědčení část 2 (technický průkaz) má různé ochranné prvky, jako například soudobé bankovky. Ochrannými prvky jsou: 
  • vodotisk
  • vetkaný kovový proužek s vypáleným mikronápisem „Česká republika“
  • hlubotisk
  • proměnlivé barvy lipových lístků (modrá a zelená) při různém úhlu pohledu
  • hologram
 • Vyplňování rubrik technického průkazu (osvědčení část 2) se provádí tiskárnou počítače nebo psacím strojem.


Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout aspoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.
Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.
Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.


Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

Ministerstvo dopravy
odbor silničních vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15  Praha 1
Česká republika

 

 


 

 Zpět na výpis článků