Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP

Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP
22.05.2017 9:57:30Řidičské průkazy

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená vyhláška byla ve věci harmonizovaných kódů novelizována vyhláškoou č. 75/2016 Sb., s datem účinnosti k 1. 1. 2017.

HARMONIZOVANÉ KÓDY A NÁRODNÍ KÓDY

V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bodu 12 uvádí harmonizované kódy, kterými se provádí podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění, profestní způsobilost řidiče, případně administrativní náležitosti.

Platné harmonizované kódy od 1.1.2017

 

I. Harmonizované kódy

 01.   Ochrana   nebo   korekce   zraku
      01.01       Brýle
      01.02       Kontaktní   čočky
      01.05       Oční   kryt
      01.06       Brýle   nebo   kontaktní   čočky
      01.07       Specifické   optické   pomůcky
 
 02.   Sluchové   pomůcky/komunikační   pomůcky
 
 03.   Protézy/ortézy   pro   končetiny
      03.01       Protéza/ortéza   horní   končetiny
      03.02       Protéza/ortéza   dolní   končetiny
 
 b)   přizpůsobení   vozidla
 
 10.   Upravené   ústrojí   k   ovládání   řazení   rychlostních   stupňů
      10.02       Automatická   převodovka
      10.04       Přizpůsobené   ústrojí   ovládání   převodovky
 
 15.   Upravené   ústrojí   ovládání   spojky
      15.01       Přizpůsobený   pedál   spojky
      15.02       Ručně   ovládaná   spojka
      15.03       Automatická   spojka
      15.04       Opatření   proti   zablokování   nebo   aktivaci   pedálu   spojky
 
 20.   Upravené   brzdové   systémy
      20.01       Přizpůsobený   brzdový   pedál
      20.03       Brzdový   pedál   upravený   na   levou   nohu
      20.04       Posuvný   brzdový   pedál
      20.05       Sklopený   brzdový   pedál
      20.06       Ručně   ovládaná   provozní   brzda
      20.07       Ovládání   brzdy   s   použitím   maximální   síly   ...   N   [například:   "20.07(300   N)"]
      20.09       Přizpůsobená   parkovací   brzda
      20.12       Opatření   proti   zablokování   nebo   aktivaci   brzdového   pedálu
      20.13       Ovládání   brzdy   kolenem
      20.14       Ovládání   brzdového   systému   s   podporou   vnější   síly
 
 
 25.   Upravené   ústrojí   ovládání   akcelerátoru
      25.01       Přizpůsobený   pedál   akcelerátoru
      25.03       Sklopený   pedál   akcelerátoru
      25.04       Ručně   ovládaný   akcelerátor
      25.05       Ovládání   akcelerátoru   kolenem
      25.06       Ovládání   akcelerátoru   s   podporou   vnější   síly
      25.08       Pedál   akcelerátoru   nalevo
      25.09       Opatření   proti   zablokování   nebo   aktivaci   akcelerátoru
 
 31.   Úpravy   a   zabezpečení   pedálů
      31.01       Další   sada   paralelních   pedálů
      31.02       Pedály   ve   stejné   (nebo   téměř   stejné)   úrovni
      31.03       Opatření   proti   zablokování   nebo   aktivaci   akcelerátoru   a   brzdových   pedálů,   pokud  
                       pedály   nejsou   ovládány   nohou
      31.04       Zvýšená   podlaha
 
 32.   Kombinovaný   systém   ovládání   provozní   brzdy   a   akcelerátoru
      32.01       Akcelerátor   a   provozní   brzda   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   jednou  
                        rukou
      32.02       Akcelerátor   a   provozní   brzda   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější   silou
 
 33.   Kombinovaný   systém   ovládání   provozní   brzdy,   akcelerátoru   a   řízení
      33.01       Akcelerátor,   provozní   brzda   a   řízení   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější  
                       silou   jednou   rukou
      33.02       Akcelerátor,   provozní   brzda   a   řízení   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější  
                       silou   oběma   rukama
 
 35.   Upravené   uspořádání   ovladačů   (přepínače   světel,   stěrač/ostřikovač   čelního   skla,   houkačka,   směrová   světla   apod.)
      35.02       Ovladače   ovladatelné   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla
      35.03       Ovladače   ovladatelné   levou   rukou   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla
      35.04       Ovladače   ovladatelné   pravou   rukou   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla
      35.05       Ovladače   ovladatelné   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla   a   mechanismy  
                       akcelerátoru   a   brzd
 
 40.   Upravené   řízení
      40.01       Řízení   s   použitím   maximální   ovládací   síly...   N   [například   "40.01   (140   N)"]
      40.05       Přizpůsobený   volant   (větší   nebo   silnější   volant,   zmenšený   průměr   volantu,       
                       apod.)
      40.06       Přizpůsobená   poloha   volantu
      40.09       Nožní   ovládání   řízení
      40.11       Pomocná   zařízení   na   volantu
      40.14       Alternativně   přizpůsobený   systém   řízení   vozidla   ovládaný   jednou   rukou/paží
      40.15       Alternativně   přizpůsobený   systém   řízení   vozidla   ovládaný   dvěma   rukama/pažemi
 
 42.   Upravené   zařízení   pro   výhled   dozadu/do   stran
      42.01       Přizpůsobené   zařízení   pro   výhled   dozadu
      42.03       Přídavné   vnitřní   zařízení   umožňující   výhled   do   stran
      42.05       Zařízení   k   eliminaci   mrtvého   úhlu
 
 43.   Poloha   sedadla   řidiče
      43.01       Výška   sedadla   řidiče   umožňující   normální   výhled   a   v   normální   vzdálenosti   od  
          volantu   a   pedálů
      43.02       Anatomicky   přizpůsobené   sedadlo   řidiče
      43.03       Sedadlo   řidiče   s   postranní   opěrou   pro   dobrou   stabilitu
      43.04       Sedadlo   řidiče   s   opěrkou   ruky
      43.06       Přizpůsobení   bezpečnostního   pásu
      43.07       Typ   bezpečnostního   pásu   s   podporou   pro   dobrou   stabilitu
 
 44.   Úpravy   motocyklů   (povinnost   uvedení   podkódu)
      44.01       Samostatně   ovládaná   brzda
      44.02       Přizpůsobená   brzda   na   předním   kole
      44.03       Přizpůsobená   brzda   na   zadním   kole
      44.04       Přizpůsobená   rukojeť   akcelerátoru
      44.08       Výška   sedadla   umožňující   řidiči   v   poloze   vsedě   mít   současně   obě   nohy   na  
                        zemi  a  udržovat  motocykl  v  rovnováze při  zastavení  a  stání.
      44.09       Maximální   ovládací   síla   brzdy   předního   kola...   N   [například   "44.09   (140   N)"]
      44.10       Maximální   ovládací   síla   brzdy   zadního   kola...   N   [například   "44.10   (240   N)"]
      44.11       Přizpůsobená   stupačka
      44.12       Přizpůsobená   řídítka
 
 45.   Motocykl   pouze   s   postranním   vozíkem
 
 46.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla
 
 47.   Pouze   pro   vozidla   s   více   než   dvěma   koly,   u   kterých   řidič   nemusí   pro   rozjetí,   zastavení   a   stání   udržovat   rovnováhu
 
 50.   Omezení   na   určité   vozidlo/číslo   podvozku   (identifikační   číslo   vozidla,   VIN)
 
 Písmena   pro   použití   v   kombinaci   s   kódy   01   až   44   pro   další   specifikace:
      a       levý     
      b       pravý   
      c       ruční   
      d       nožní    
      e       prostřední  
      f       paže  
      g       palec   
                 
 c)   kódy   pro   omezení   užívání
                 
 61.   Omezení   jízdy   podle   denní   doby   (například:   jedna   hodina   po   východu   slunce   a   jedna   hodina   před   západem   slunce)
 
 62.   Omezení   jízdy   v   okruhu   ...   km   od   místa   bydliště   řidiče   nebo   pouze   ve   městě/regionu
 
 63.   Řízení   vozidla   bez   cestujících
 
 64.   Jízda   rychlostí   nepřesahující   ...   km/h
 
 65.   Řízení   vozidla   povoleno   výhradně   v   doprovodu   jiného   držitele   řidičského   oprávnění   minimálně   stejné   skupiny   vozidel
 
 66.   Bez   přívěsu
 
 67.   Zákaz   jízdy   na   dálnici
 
 68.   Zákaz   jízdy   pod   vlivem   alkoholu
 
 69.   Omezení   na   vozidla   vybavená   alkoholovým   imobilizérem   v   souladu   s   normou   EN     50436.   Stanovení   data   platnosti   je
      nepovinné   [například   "69"   nebo   "69(1.1.2016)"]
 
 d)   administrativní   záležitosti
 
 70.   Výměna   řidičského   průkazu   č   ...   vydaného   ...   (kým)   (v   případě   třetí   země   rozlišovací   značka   EU/OSN;   například   "70.0123456789.NL")
 
 71.   Druhopis   řidičského   průkazu   č   ...   (v   případě   třetí   země   rozlišovací   značka   EU/OSN;   například   "71.987654321.HR")
                 
 73.   Pouze   pro   čtyřkolová   motorová   vozidla   skupiny   B   (B1)
 
 78.   Pouze   pro   vozidla   s   automatickou   převodovkou
                 
 79.   Pouze   pro   vozidla,   která   vyhovují   specifikacím   uvedeným   v   závorkách   v   souvislosti   s   použitím   článku   13   směrnice   2006/126/ES
 
      79.01.   Pouze   pro   dvoukolová   motorová   vozidla   s   postranním   vozíkem   nebo   bez   něj
 
      79.02.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla   nebo   čtyřkolová   motorová   vozidla   skupiny     
                     AM
 
      79.03.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla
 
      79.04.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla   doplněná   o   přípojné   vozidlo   o   největší   povolené   hmotnosti   nepřevyšující   750   kg
 
      79.05.   Lehký   motocykl   skupiny   A1   s    postranním   vozíkem   nebo   bez   něj   s   poměrem   výkon/hmotnost   převyšujícím    0,1   kW/kg
 
      79.06.   Jízdní   souprava   skupiny   B+E,   pokud   největší   povolená   hmotnost   přípojného   vozidla   převyšuje   3   500kg
 
 80.   Pouze   pro   držitele   řidičského   oprávnění   skupiny   A   s   omezením   pro   tříkolová   motorová   vozidla,   kteří   nedosáhli   věku   24   let
                 
 81.   Pouze   pro   držitele   řidičského   oprávnění   skupiny   A   s   omezením   pro   motocykly   s   postranním   vozíkem   nebo   bez   něj,   kteří
      nedosáhli   věku   21   let
 
 95.   Řidič   je   profesně   způsobilý   do   ......   [ve   formátu   95   (DD.MM.RR)   ]
 
 96.   Motorová   vozidla   skupiny   B   s   přípojným   vozidlem   o   největší   povolené   hmotnosti    
         převyšující   750   kg,   pokud   největší
      povolená   hmotnost   této   jízdní   soupravy   převyšuje   3   500   kg,   ale   nepřevyšuje   4   250        
     kg
 
 97.   Není   oprávněn   řídit   motorové   vozidlo   skupiny   C1,   které   spadá   do   oblasti   působnosti   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady
      (EU)   č.   165/2014  ze   dne   4.   února   2014   o   tachografech   v   silniční   dopravě,   o   zrušení   nařízení   Rady   (EHS)   č.   3821/85  o   záznamovém
      zařízení   v   silniční   dopravě   a   o   změně   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   (ES)   č.   561/2006  o   harmonizaci   některých   předpisů
      v   sociální   oblasti   týkajících   se   silniční   dopravy
                  
Poznámka:
Poznámka:
  Jednotka   síly   "N"   uvedená   u   harmonizovaných   kódů   20.07,   40.01,   44.09   a   44.10   udává   schopnost   řidiče   ovládat  systém.
 
II. Národní kódy
                 
 105.   Jiná   zdravotní   omezení,   která   nejsou   uvedena   v   části   I   této   přílohy.
 
 111.   Nelze   vykonávat   činnost:
 a)   řidiče,   který   řídí   motorové   vozidlo   v   pracovněprávním   vztahu   a   u   něhož   je   řízení   motorového   vozidla   druhem   práce   sjednaným
     v   pracovní   smlouvě,
 
 b)   řidiče,   u   kterého   je   řízení   motorového   vozidla   předmětem   samostatné   výdělečné   činnosti   prováděné   podle   jiného   právního   předpisu,
 
 c)   učitele   výcviku   v   řízení   motorových   vozidel   podle   jiného   právního   předpisu.
 
 115.   Posilovač   spojky.
 
 160.   Výjimka   z   věku   u   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   A1,   A2   nebo   A   osoby,   která   je   držitelem   licence   motoristického   sportovce,
       udělená   pouze   pro   jízdu   při   sportovní   soutěži.
 
 172.   Omezení   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   A   pouze   k   řízení   motorového   vozíku   pro   invalidy.
 
 175.   Omezení   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   D   pouze   k   řízení   vozidla   městské    hromadné   dopravy   osob.
 
 185.   Pouze   pro   řízení   motorových   vozidel   stanovených   v   §   83   odst.   5   zákona   č.   361/2000   Sb.  do   doby   dosažení   věku   u   skupiny   vozidel
       C   21   let,   u   skupiny   vozidel   D   24   let.
 
 199.   Zkušební   doba   podmíněného   upuštění   od   výkonZpět na výpis článků