Vzdání se řidičského oprávnění

Vzdání se řidičského oprávnění
01.02.2005 0:00:00Řidičské průkazy

 

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění pokud bylo přiděleno, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Formulář „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu" je k dispozici zde.

V případě, že se chce držitel řidičského oprávnění vzdát jen některé skupiny (viz § 93 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů), může využít formulář, který je k dispozici zde.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků