Informace k nákladům na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Informace k nákladům na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
23.10.2017 12:54:40Dopravní psychologové

Informace k nákladům na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
 

Ministerstvo dopravy upozorňuje na ustanovením § 87c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje cit: Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu…..“.

K uvedenému Ministerstvo dopravy připomíná, že „náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba“, tak jak je stanoveno § 87c odst. 5 výše uvedeného zákona.

Pokud tedy požádáte Ministerstvo dopravy o přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, budete posléze vyzváni k úhradě částky odpovídající práci komise složené ze tří psychologů.Zpět na výpis článků