Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 205

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
15.04.2015 0:00:00ITS

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) (Akční plán ITS) je strategickým dokumentem Ministerstva dopravy pro oblast využití nejmodernějších detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy, odpovídající telekomunikační infrastrukturu, systémů krizového řízení a opatření pro kritickou infrastrukturu státu. Akční plán ITS je návazným strategickým dokumentem Dopravní politiky ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050, který má podrobně rozpracovávat specifické cíle a opatření pro oblast ITS a modernich technologií.

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) analyzuje současný stav a potřeby rozvoje ITS v ČR, stanovuje vizi rozvoje ITS v ČR, navrhuje opatření a cíle pro efektivní rozvoj ITS v souladu a podporu přeshraniční spolupráce a identifikuje finanční nároky a zdroje financování.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků