Čistá doprava

Čistá doprava
13.05.2022 13:16:55Mobilita
Čistá doprava

Elektrické autobusy efektivně - odborný průvodce
Pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl zpracován odborný průvodce projekty elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, tedy bateriových či superkapacitorových a palivočlánkových elektrických autobusů. Cílem tohoto materiálu je ujednotit a šířit zkušenosti a osvědčenou praxi v oblasti elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie mezi těmi dopravci a zadavateli veřejné dopravy, kteří již elektrifikují své autobusové parky a současně předat tyto zkušenosti a osvědčenou praxi dopravcům a zadavatelům veřejné dopravy, které v oblasti elektrifikace autobusů zatím nemají. Materiál je možné stáhnout zde:eletrifikace_autobusu


Metodika pro zvýhodněné parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel ve městech a obcích
Uvedená metodika by měla sloužit zejména pro vedení měst a obcí s cílem nabídnout určitý návod, jak zvýhodnit parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel na svém území a přispět tak k příznivému vlivu na životní prostředí v bezprostředním okolí parkovacích ploch a navazujících ulic. Metodika je zcela v souladu se strategií ČR (Národním akčním plánem pro čistou mobilitu), která mimo jiné obsahuje opatření „Zvýhodněné parkování na jinak vyhrazených místech pro vozidla na alternativní paliva“. Metodika

Analýza  složení vozidlového parku
V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility zveřejňuje Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. na webových stránkách Čistá doprava v pravidelných aktualizacích informace k oblasti čisté dopravy. Hlavní ambicí webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy - data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Detailní informace jsou k dispozici na webu www.cistadoprava.cz.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků