Analýzy mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem – uplatnění

Analýzy mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem – uplatnění na cementovém betonu
Dopravní stavitelství
Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu.
Cílem metodiky jeupřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků anorganických materiálů pomocí kombinace SEM/EDX, stanovit konkrétní postup SEM/EDX analýz na vzorcích cementového betonu odebraného z dopravních staveb, zejména krytu vozovek, prezentovat vzorový příklad takovéto analýzy s vyhodnocením.
Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)

Zpět na výpis článků