Metodika_nové modely financování dopravní infrastruktury

Metodika_nové modely financování dopravní infrastruktury
Dopravní stavitelství
Cílem předložené metodiky je navržení nové metody financování dopravní infrastruktury založené na principu přímých plateb uživatelů dopravní cesty s cílem zajištění dlouhodobé vyrovnané bilance příjmů a výdajů správců sítě. Na základě zadání projektu byly stanoveny a analyzovány ekonomické ukazatele dopravy a navržena metodika sběru dat a informací charakterizujících ekonomické ukazatele dopravy. Pomocí stanovených ukazatelů je možné sledovat ekonomické jevy a vazby mezi nimi. Výsledek je řešením výzkumného projektu č. TE01020155, s názvem projektu: Centrum pro rozvoj dopravních systémů, financovaného z prostředků Technologické agentury České republiky, z Programu Centra kompetence.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků