Metodika aktivně-cestovního průzkumu

Metodika aktivně-cestovního průzkumu
Ostatní metodiky
Cílem metodiky je poskytnout praktický manuál pro úspěšné naplánování a realizaci výběrového šetření zaměřeného na dopravní chování obyvatel v jednotlivých územních celcích, ať již se jedná o města, okresy, kraje či větší oblasti až na úroveň republiky nebo přeshraniční oblasti či regiony. Hlavním smyslem metodiky je po vzoru jiných evropských zemí vytvořit standardizovaný průzkum, jehož výsledky budou snadno porovnatelné mezi jednotlivými územními celky, kde bude šetření realizováno, a také srovnávat výsledky šetření kontinuálně. Metodika je inspirována mimo jiné Rakouským manuálem KOMOD. Metodika je připravena v souladu s novými technologickými možnostmi, které nabízí poslední vývoj v oboru. Svou koncepcí má zajistit komparabilitu dat v národním i v mezinárodním kontextu, kdy mobilita a dopravní chování obyvatel není limitováno státními hranicemi. Metodika je výsledkem projektu „Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií“, podpořeného z prostředků Technologické agentury ČR v rámci Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2011, program ALFA.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků