Metodika implementace opatření stanovených místní strategií do praxe