Metodika získání materiálových dat pro numerické simulace v sw pam-crash