Metodika_Legislativní podmínky pro různé typy zpoplatnění ve městech

Metodika_Legislativní podmínky pro různé typy zpoplatnění ve městech
Ostatní metodiky
Cílem předložené metodiky je analýza poznatků o současném stavu a perspektivách legislativních podmínek pro různé typy zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách apod. a navržení strategie a argumentační báze pro přípravu legislativního procesu. V rámci této metodiky byly analyzovány zahraniční PPP projekty v oblasti dopravních staveb. Zpoplatnění bude vycházet z principu přímých plateb uživatelů vlastníku zpoplatněné části silniční sítě příp. jeho správci. Metodika „Legislativní podmínky pro různé typy zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách apod.“ je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TE01020155, název projektu: Centrum pro rozvoj dopravních systémů, financovaného z prostředků Technologické agentury České republiky, z Programu Centra kompetence.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků