Metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy

Metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy
Ostatní metodiky
Téma zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu je zakotveno i v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Metodika proto učitelům zprostředkovává všechna témata, která by měla být v rámci dopravní výchovy s dětmi předškolního věku probírána a naleznou zde i ověřené návrhy aktivit, kterými mohou děti s těmito informacemi seznámit. Velký důraz je v metodice kladen na praktický nácvik v terénu, který byl doposud ve školách často opomíjen. Metodika si klade za cíl tyto málo používané aktivity učitelům přiblížit a zpřístupnit, aby byly i pro učitele příjemné a vyhledávané. Metodika obsahuje pět týdenních plánů, které učitelé mohou využít v rámci svého plánování nebo mohou jednotlivé aktivity vyjmout a zařadit si je do plánů vlastních. Součástí metodiky je rozsáhlá barevná příloha a pracovní listy, řada omalovánek, kartiček a vystřihovánek.  Metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na základě Rozhodnutí č. 1-RVO/2018, na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064) a prošla oponentským řízením, na jehož základě byla certifikována Ministerstvem dopravy, pod Č.j.: 104/2018-710-VV/1. 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků