Metodiky dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení

Metodiky dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení
Ostatní metodiky
Cílem metodiky je představit pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky ve věku od 6 do 10 let, nejen možné nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví v oblasti silničního provozu, ale také umožňuje těmto pracovníkům na tuto skutečnost reagovat. Metodika obsahuje ucelený souhrn znalostí a dovedností, které by měli žáci v určitém ročníku nabýt. Zároveň poskytuje návod, jak toho docílit. Upozorňuje pedagogy na výzkumem prověřené nedostatky v běžné praxi a snaží se o společnou změnu k lepšímu. Cílem této metodiky je rozšířit dopravní výchovu do školních družin a zpřístupnit její témata tak, aby bavila nejen žáky, ale i jejich vychovatele a byla pro všechny dostupná. Metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, na základě Rozhodnutí č. 1-RVO/2018.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků