Příprava systému posuzování shody ITS zařízení služeb a aplikací třetí stranou