Zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím GIS