Metodika hodnocení bezpečnosti na základě časoprostorových trajektorií