Metodika pro použití jednotlivých NDT zařízení v konkrétních situacích - zaměření na laserové skenov

Metodika pro použití jednotlivých NDT zařízení v konkrétních situacích - zaměření na laserové skenování a georadar
Silniční doprava
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR č. TA02030759: Nové diagnostické metody jako nástroje podporující rozhodování týkající se údržby a oprav vozovek – přínosy a možnosti jejich využití.
Tato metodika je zaměřena na novější nedestruktivní metody (NDT) používané při diagnostice stavu dopravní infrastruktury, se zaměřením na ty, které mají vysoký potenciál uplatnění. Jde především o georadar a laserové skenování, okrajově jsou zmíněny také termografie a fotogrammetrická metoda (fotosken). Metodika se nezabývá klasickými metodami diagnostiky, jako je měření proměnných parametrů vozovek na síťové úrovni apod. Jsou zde uvedena doporučení pro použití jednotlivých zařízení při diagnostice objektů dopravní infrastruktury, především vozovek, se zaměřením na 3D aplikace a měření prováděná z měřicího vozidla.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků