Metodika pro stanovení míry interakce minerálního fileru s asfaltovým pojivem a jeho ztužujících vla