Metodika stanovení parametrů provizorní mostní konstrukce vhodné pro použití na modernizovaných trat