Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi

Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi
Kolejová doprava
Metodika přináší shrnutí nejdůležitějších dostupných informací týkajících se zřizování, provozování a využívání kamerových systémů na železničních přejezdech, především za účelem identifikace a sankcionování pachatelů dopravních přestupků na přejezdech, ale i další funkce (dohled, informační materiál pro vyšetřování nehod, materiál pro řešení sporných případů, např. stížností na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení, apod.). Na základě vlastních průzkumů, zkušeností i studia literatury lze přesvědčivě konstatovat, že kamerové systémy jsou účinným prostředkem, jak kladně ovlivnit chování účastníků provozu na pozemních komunikacích a zároveň poskytnout řadu doplňkových užitečných funkcí dalším stranám. Cílem této metodiky je podpořit jejich efektivní praktický rozvoj v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech a snížení rizika vzniku mimořádných událostí. Metodika je výstupem projektu Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových
systémů pro prevenci a represi (ARIANA), realizovaného za finanční podpory Technologické agentury České republiky v programu ALFA.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků