Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť