Metodika zjišťování prostorové deformace koleje železniční trati