Možnosti SW podpory pro sledování stavu a vývoje železničních drah – vleček ČR