Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě

Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě
Zajištění dopravní obslužnosti

Obecné požadavky MD na kvalitu a vybavení nově pořizovaných železničních vozidel

 

MD tímto zveřejňuje na svých internetových stránkách tabulku obecných požadavků kladených na nově pořizovaná železniční vozidla, která by měla zajišťovat dopravní obslužnost státu v režimu smluv o veřejných službách.

MD tak reagovalo na oprávněný požadavek železničních dopravců, aby existovaly dopředu známé a jednotné požadavky, které bude ministerstvo vyžadovat v budoucích nabídkových řízeních na jím objednávané výkony v železniční osobní dopravě. Připomínkového řízení k prvotnímu návrhu požadavků využila řada dopravců, kteří deklarují zájem zajišťovat výkony v režimu smluv o veřejných službách. Velká část připomínek dopravců byla v konečném dokumentu zohledněna.

Seznam předkládaných požadavků na vozidla má charakter jednoduché tabulky se třemi sloupci. První sloupec stanoví požadavky na vozidla expresních linek (tzv. první přepravní segment, spojující krajská města). Druhý sloupec je určen pro páteřní rychlíkové linky (tzv. druhý přepravní segment obsluhující města o velikosti 5-20 tis. obyvatel) provozovaným především v elektrické trakci. Třetí sloupec stanoví požadavky pro motorové rychlíky na méně významných tratích.

Podmínky se týkají především pořizování nových vozidel v rámci nabídkových řízení. V první řadě bude tabulka potřebná v případě čerpání dotace z evropských prostředků (např. z Operačního programu Doprava), kde podmínky pro poskytnutí dotace vyžadují transparentní a nediskriminační soutěž na výrobce pořizovaných vozidel. V takovém případě existence předem daných kvalitativních požadavků na vozidla proces dotačního řízení výrazným způsobem urychlí - na všechny linky v závazku veřejné služby budou totiž kladeny stejné požadavky a dopravci tak mohou poptávat větší série nových vozidel, která mohou následně uplatnit ve výběrových řízeních na různé státem objednávané linky. Tímto způsobem se může být nejen pořizovací cena nových vozidel nižší, ale dopravci budou mít díky jednotnějšímu vozidlovému parku i nižší provozní náklady a provoz vlaků v závazku veřejné služby bude proto hospodárnější.

Z toho důvodu je využití tabulky předpokládáno zejména v případech, kdy MD bude na dopravcích požadovat provoz zcela nových vozidel. V současné době nemá ministerstvo ambici požadovat splnění požadavků u již existujících vozidel, protože by to bylo neekonomické a v praxi i obtížně zvládnutelné.

 

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat