Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících

Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících
Zajištění dopravní obslužnosti

Ministerstvo dopravy podle § 24 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, vyzvalo kraje a obce k předložení údajů o rozsahu objednávky veřejných služeb v přepravě cestujících  a s tím související hrazené kompenzace dopravcům z veřejných rozpočtů podle smluv uzavřených na rok 2011 (s výhledem na rok 2012), rok 2012 (s výhledem na rok 2013) a na rok 2013 (s výhledem na rok 2014). Tabulky se shromážděnými údaji v členění na silniční dopravu, železniční dopravu na dráze celostátní a regionální a ostatní drážní dopravu (trolejbusy, tramvaje, metro a lanové dráhy) si můžete stáhnout v příloze.

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků