ADN - podepsání mnohostranné dohody M028

ADN - podepsání mnohostranné dohody M028
27.04.2021 13:43:53Přeprava nebezpečných věcí

ADN - o prodloužení změny platnosti osvědčení

Mnohostranná dohoda M027, která byla podepsána  dne 11 listopadu 2020 a vypršela 28. února 2021, byla na základě mnohostranné dohody M028 podepsané Českou republikou dne 23. dubna prodloužena do 30. září 2021.
Toto opatření reaguje na problémy spojené s šířením a prevencí onemocnění Covid 19. Osvědčení se obnoví na dobu pěti let a budou vydána za následujících podmínek:

  • držitelé osvědčení splní před 1. říjnem 2021 všechny požadavky, které jsou k prodloužení platnosti osvědčení podle dohody ADN předepsány,
  • platnost osvědčení bude bez ohledu na skutečné datum provedení úkonu prodloužena od data, které navazuje na datum ukončení platnosti původního osvědčení. 

Tato dohoda platí pro přepravu na území smluvních stran ADN, které jsou signatáři této dohody, do 1. října 2021. Pokud je některým ze signatářů před tímto datem odvolána, zůstane v platnosti až do výše uvedeného data pouze pro přepravu na území těch smluvních stran ADN, které podepsaly tuto dohodu, a které ji nezrušily.
Signatáři multilaterální dohody jsou: SRN, Chorvatsko, Nizozemí, Belgie, Švýcarsko, Rakousko, Srbsko, Francie a Česká republika.

Znění multilaterální dohody M028 najdete v příloze.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků