Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných SPS

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných SPS
05.05.2023 14:27:46Další agenda vnitrozemské vodní dopravy

Do 31. 12. 2019 bude probíhat IV. etapa výměny některých průkazů způsobilosti ve vnitrozemské vodní dopravě. V této etapě má dojít k výměně následujících průkazů:

  • průkazy vůdců malých plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2006,
  • mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 1. 6. 2006.

Držitelé těchto průkazů musí do 31. 12. 2019 podat u Státní plavební správy žádost o jejich výměnu, jinak jejich platnost zaniká třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty. 

Po poslední etapě výměny, která bude probíhat do konce roku 2020, skončí platnost průkazů způsobilosti vůdců malých plavidel vydaných od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2014.

V současné době jsou již neplatné tyto průkazy:

  • průkazy způsobilosti vůdců plavidel jiných než malých a průkazy členů posádek plavidel jiných než malých, které byly vydány do 31. 12. 2014,
  • průkazy vůdců malých plavidel, které byly vydány do 31. 12. 2000,
  • mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel, které byly vydány do 31. 12. 2000.

Hlavním důvodem výměny průkazů bylo zajištění přehlednosti a právní jistoty v oblasti vydávání průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel. V minulosti nebyla ukončena platnost původních průkazů a jsou tak v platnosti průkazy, které neobsahují ochranné prvky a stávají se tak terčem častého falšování.

V platnosti byly též průkazy, které se vydávaly do roku 1992, a tudíž obsahovaly symboly a názvy již neexistujících státních útvarů.

Podrobnosti a další informace k výměně průkazů způsobilosti najdete zde.Zpět na výpis článků