Přeprava nebezpečných nákladů vodní dopravou - ADN 2021

Přeprava nebezpečných nákladů vodní dopravou - ADN 2021
04.02.2021 9:17:18Přeprava nebezpečných věcí
K 1. lednu 2021 vstoupily v platnost nové změny a doplňky Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN).
V současné době se připravuje vydání příslušného Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních smluv, kterým se vyhlásí konsolidované znění ADN.

V příloze níže najdete znění ADN 2021 v jazyce anglickém a českém.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků